Calibration เครื่องสอบเทียบและหน้าที่ของพวกเขา

การสอบเทียบ Calibration เป็นกระบวนการที่คุณเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนระหว่างการวัดซึ่งหนึ่งคือ “หมายเลขควบคุม” และอีกส่วนหนึ่งคือการวัดที่นำออกจากอุปกรณ์และปรับเพื่อให้ตรงกับหมายเลขควบคุม เพื่อตอบสนองความถูกต้องและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในการผลิตหรือสถานการณ์อื่น ๆอุปกรณ์ที่ให้ “หมายเลขควบคุม” เป็นที่รู้จักกันว่าถูกต้องและเรียกว่าเป็นมาตรฐานในขณะที่การอ่านข้อมูลในอุปกรณ์ที่สองเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเรียกว่าหน่วยที่กำลังทดสอบ

การอ่านที่นำมาจากหน่วยที่ทดสอบต้องทำในลักษณะเดียว

กับที่ทำไว้สำหรับชุดควบคุมซึ่งเรียกว่าเครื่องสอบเทียบ บทบาทของเครื่องสอบเทียบ Calibration ในงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมมีความสำคัญเนื่องจากมั่นใจได้อย่างแม่นยำและช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด เนื่องจากจะมีข้อผิดพลาดน้อยกว่านี้จะทำให้ต้นทุนการผลิตและการผลิตลดลงและให้คุณภาพในการผลิต การสอบเทียบเป็นสิ่งจำเป็นในหลาย ๆ ช่วงเวลาระหว่างการผลิต ตัวอย่างอาจเป็นได้เมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อปรับและตรวจสอบความถูกต้องผู้ผลิตมักจะปรับเทียบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในโรงงานของตน

นอกจากนี้หากมีการใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานานกว่าช่วงอายุที่กำหนดหรือเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลต่อการอ่านค่าของเครื่องมือการปรับเทียบสามารถทำได้ หากเครื่องเกิดการช็อตอย่างฉับพลันซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ไม่ได้รับการสอบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการอ่านหรือเมื่อมีการอ่านค่าที่เครื่องมีข้อสงสัยควรทำการสอบเทียบเครื่อง

ประเภทของเครื่อง Calibration มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบัน

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของเครื่อง Calibration อาจเป็นเครื่องสอบเทียบแบบบล็อก การประยุกต์ใช้อุปกรณ์เหล่านี้คือการสอบเทียบอุณหภูมิ บล็อกโลหะที่สามารถให้ความร้อนได้ถึงอุณหภูมิที่แม่นยำมีอยู่ภายในและสามารถสอดตัววัดอุณหภูมิลงในบล็อกได้ การอ่านที่นำมาสามารถเทียบกับอุณหภูมิที่ควบคุมได้ของบล็อก เครื่องมือเหล่านี้ใช้เพื่อตรวจสอบการอ่านแทนการสอบเทียบ

เครื่องสอบเทียบชนิดอื่นคือเครื่องสอบเทียบสีดำ

พวกเขามักจะมีแผ่นเป้าหมายในร่างกายของพวกเขาที่มีรังสีสูง การใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของแผ่นเป้าหมายให้มีความทนทานสูงมาก เมื่อต้องการปรับเทียบอุปกรณ์ Calibration จะอ่านแผ่นเป้าหมายและเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ควบคุมได้

เครื่องโรยโค้ดจะถูกปรับเพื่อให้ระดับความต่างแตกต่างกันไปในระดับที่น้อยที่สุด เนื่องจากแผ่นเป้าหมายของเครื่องสอบเทียบมีความไวสูงจะช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด เครื่อง Calibration มีความสำคัญมากในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการรวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินงาน