การวิเคราะห์จุลินทรีย์ของน้ำและการตรวจน้ำ

การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำเป็นลักษณะสำคัญของคุณภาพน้ำที่ประเมินจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำและถ้าจำเป็นชนิดของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เหล่านี้อาจทำให้เกิดโรคกับมนุษย์ได้การตรวจน้ำนี้ใช้ตัวอย่างน้ำซึ่งกำหนดความเข้มข้นของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์จึงให้การอนุมานเพื่อความเหมาะสมของน้ำเพื่อการบริโภคหรือการใช้อื่น ๆ ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) การวิเคราะห์นี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากน้ำซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิต 3.4 ล้านคนต่อปี ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคด้านน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับการว่ายน้ำว่ายน้ำการใช้ภายในบ้านและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

หลักการวิเคราะห์จุลินทรีย์ของน้ำ ไม่คำนึงถึงวิธีการวิเคราะห์เหตุผลก็ขึ้นอยู่กับการตรวจคัดกรองสิ่งมีชีวิตที่บ่งชี้มากกว่าเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดความกังวล สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบคทีเรียเช่น streptococci ในอุจจาระ coliforms ที่ไม่เฉพาะเจาะจง Escherichia coli และ Pseudomonas ที่พบได้ทั่วไปในลำไส้ของมนุษย์หรือสัตว์หากตรวจพบพบว่ามีสิ่งปฏิกูลอยู่ในน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ของน้ำเนื่องจากความเข้มข้นของพวกเขามีสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคมากขึ้นกล่าวคือถ้าความเข้มข้นของสิ่งมีชีวิตบ่งชี้สูงก็จะถือว่าความเข้มข้นของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคมากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องทดสอบสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคในบางกรณี การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำดื่มในแหล่งสาธารณะที่ได้รับการทดสอบเชื้อรา Cryptosporidium และ Legionella การตรวจน้ำสามารถเป็นทางชีวเคมีแสงหรือการใช้วิธีการเพาะเลี้ยง เทคนิคขั้นสูงเช่นชีววิทยาระดับโมเลกุลอาจใช้เมื่อตั้งค่าช่วงการอ้างอิง