ชุดติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

การเลือกใช้กล้องวงจรปิดมาตราฐาน สำหรับใช้ในการติดตั้งได้ในทุกๆสถานที่ ใช้สำหรับการป้องกันอาชญากรรมและใช้การตรวจสอบดูเหตุการณ์ต่างๆซึ่งกล้องวงจรปิดชนิดนี้ มีราคาไม่แพง ขึ้นอยู่รุ่นและความคมชัดของกล้อง และกล้องวงจรปิดประเภทนี้ยังติดตั้งได้ง่าย และค่าบำรุงรักษาต่ำ และยังมีอุปกรณ์เสริมติดตั้งกล้องวงจรปิดมากมายที่ใช้กับกล้องวงจรปิดชนิดนี้ เช่น กล่องครอบกล้องวงจรปิดแบบในอาคาร เป็นกล่องครอบกล้องวงจรปิดแบบใช้ภายในอาคาร กันฝุ่น เหมาะกับการใช้รักษาความปลอดภัยในที่ร่ม และในที่ๆมีฝุ่นละออง

ส่วนถ้าเป็นภายในห้องแอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะมีฝุ่นน้อย สถานที่ๆนิยมใช้งานได้แก่ โรงเรียน, โรงงาน , สำนักงาน, คอนโด ,โรงแรม อาคารต่างๆ ฯลฯ และกล่องครอบกล้องวงจรปิดแบบใช้นอกอาคาร กล่องครอบกล้องวงจรปิดแบบใช้ภายนอกอาคาร กันน้ำ กันแดด กันฝุ่น เหมาะกับการใช้รักษาความปลอดภัยในที่กลางแจ้ง และในที่ๆโดนแสงแดด ตัวกล่องครอบกล้องวงจรปิดรุ่นนี้จะมีความแข็งแรงและทนทานสูง เหมาะกับใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น ลานจอดรถ บนถนน บนเสาไฟ โรงเรียน, โรงงาน , สำนักงาน, คอนโด ,โรงแรม อาคารต่างๆ ฯลฯ ระบบกล้องวงจรปิดเป็นการส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ติดตั้งตามที่ต่างๆ มายังส่วนรับภาพ/ดูภาพ ซึ่งเรียกว่า จอภาพ

โดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่คนละที่กับกล้อง เช่นที่ห้องควบคุม ห้องเซอร์เวอร์ ป้อมยาม ฝ่ายบุลคล ฯลฯ ชุดติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระบบกล้องวงจรปิด ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด เลนส์กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จอภาพ กล่องครอบกล้องวงจรปิดทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร กล่องควบคุมการทำงานของกล้องวงจรปิด สายสัญญาณภาพ RG6 สำหรับเดินสายให้กล้องวงจรปิด สายไฟ AC-DC สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด

สุขภาพ