การเกิดขึ้นของ IoT อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อสร้างผลกำไรมหาศาลและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคธุรกิจเหล่านี้กำลังใช้เทคโนโลยีต่างๆ จากการศึกษาต่างๆ IoT ของสิ่งที่ดูเหมือนจะดึงดูดความสนใจที่แท้จริงของผู้บริโภค ความพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ได้ปฏิวัติวิธีการที่เราสังเกตเห็นโลกรอบตัวเรา IoT ของสิ่งต่างๆ ได้รับการพึมพำไปทั่วบริเวณธุรกิจขนาดเล็กและทำให้มีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจเหล่านี้จะมีอยู่ในร้าน มีบุคคลจำนวนมากที่ไม่รู้จักแนวโน้ม IoT ประโยชน์และวิธีที่จะสามารถมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้

IoT อยู่นอกเหนือการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน

เครื่องใช้ภายในบ้านและคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า IoT แนวคิดนี้ได้รับการขับเคลื่อนมาเป็นเวลาหลายปีและอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เชื่อมโยงกัน กับพื้นฐานที่มีอิทธิพลเช่น อุปกรณ์เหล่านี้ถูกรวมเข้ากับปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้เป็นที่อยู่ IoT ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์สมาร์ทและสิ่งต่างๆมากมายเข้าร่วมในระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน ช่วยให้วัตถุในชีวิตประจำวันสามารถส่งและรับข้อมูลได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจควบคู่ไปกับการลดต้นทุนและความเสี่ยง

ทั้งหมดเกี่ยวกับบริการและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ มีหลายวิธีที่ตลาด IoT สามารถแบ่งส่วนเป็นการนำไปสู่โอกาสมากมายมากกว่าการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อ สมมติว่า IoT จะทำหน้าที่ในการสร้างบริการอินเทอร์เน็ตหรือโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ยังสามารถใช้เพื่อแยกข้อมูลเป็นอุปกรณ์ IoT ต่อไปเติบโตชี้แจง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่เชื่อมต่อกันช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพในการจัดการและบำรุงรักษาอุปทาน

จะไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านในองค์กรขนาดเล็ก

ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เจาะลึกได้ พวกเขาจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ที่ได้รับจาก Internet of Things เนื่องจากการเก็งกำไรทำงานสูงคาดว่าพันธมิตรด้านไอทีที่กล้าได้กล้าเสียจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้และสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ ไม่มีการปฏิเสธความจริงที่ว่าแนวโน้มนี้ถูกตั้งค่าเพื่อเสนอโอกาสให้กับอุตสาหกรรมต่างๆในตลาด แต่ยังขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพิ่มเติม http://connextconcept.com

สินค้า